Teenused Kontakt Firmast
EST | ENG | RUS
prindi | sisukaart

Poliitika

Santeh Ehituse OÜ poliitika


Santeh Ehituse OÜ on väikeettevõte, mille tegevusaladeks on vee-, kanalisatsiooni-, gaasi - ja küttesüsteemide ehitus.

 

Oma tegevuses lähtub ettevõte heast ehitustavast, standarditest ja tegutseb vastavuses asjakohaste keskkonnaõigus- ja administratiivaktide  ning muude nõuetega.

 

Santeh Ehituse OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted ja suunad määratakse ära kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikaga, mille on heaks kiitnud ettevõtte juhtkond.

 

Santeh Ehituse OÜ soovib olla kliendikeskne, tõhustada ettevõtte siseprotsesse, vähendada oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning pidevalt täiustades ning parendades  oma juhtimissüsteemi.

 

Nende põhimõtete elluviimiseks Santeh Ehituse OÜ:

• pakub klientidele professionaalset, kiiret, projektikohast ja tähtaegset ehitusteenust, kasutades selleks kaasaegseid ja kvaliteetseid seadmeid ja materjale
• analüüsib ja parendab oma tegevust, tuginedes klientide tagasisidele ning koostöös kliendiga leiab optimaalsed lahendused
• teeb igakülgset koostööd oma tarnijate ja partneritega
• tõstab töötajate koolitusega nende kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust, teavitab kõiki töötajaid ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast ning -eesmärkidest
• kasutab säästlikult loodusressursse
• kasutab majanduslike võimaluste piires ettevõtte tegevusest põhjustatud negatiivseid keskkonnamõjusid vähendavaid või leevendavaid tehnoloogiaid
• tagab klientide, omanike ja personali rahulolu ettevõtte tööga


Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika elluviijateks on kõik ettevõtte töötajad ning poliitika järgimist hinnatakse perioodiliselt siseauditite ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus.